دورهای آموزش

عنوان مدت تاریخ شروع تاریخ پایان ساعات برگزاری هزینه ثبت نام
آموزش کاربردی ابزار دقیق در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی روز / ۷۲ ساعت فروردین ۹۷ اردیبهشت۹۷ طبق برنامه
طراحی و تهیه دیتاشیت فرایندی برای تجهیزات مختلف ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
طراحی و مدلسازی با نرم افزار PDMS ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
دوره پیشرفته سطح ۱ شبیه‌سازی در نرم‌افزار FLUENT–مباحث UDF و Dynamic Mesh ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶،۸۰۰،۰۰۰
طراحی و شبیه‌سازی نیروگاه با استفاده از نرم‌افزار Thermoflow- ماژول‌های GT Pro، GT Master و Thermoflex ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۹،۷۰۰،۰۰۰
طراحی سازه‌های دریایی با استفاده از نرم افزار SACS ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶،۸۰۰،۰۰۰
آشنایی با اصول بهره برداری و کاربرد توربین‌های گاز و بخار ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۷،۸۰۰،۰۰۰
آشنایی با اصول بهره برداری و کاربرد توربین‌های گاز و بخار ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶،۸۰۰،۰۰۰
تجزیه و تحلیل انرژی در واحدهای صنعتی ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶،۸۰۰،۰۰۰
دوره DCS PCS7 پیشرفته ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶،۴۰۰،۰۰۰
شبیه سازی مقدماتی فرایند با ASPEN PLUS ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
اصول طراحی PFD و P&ID و نقشه خوانی آنها ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار FlowMaster ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶،۸۰۰،۰۰۰
روش های پیشرفته و نوین تولید هندسه و تولید شبکه های سازمان یافته و بدون سازمان با استفاده از نرم افزارICEM-CFD ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
اصول و مبانی دیگهای بخار ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
آشنایی با تجهیزات دوار ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
طراحی مبدل‌های حرارتی با نرم‌افزار ASPEN B-JAC & HTRI ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
دوره مقدماتی شبیه‌سازی جریان‌های سطح آزاد در نرم افزار MIKE 21 (مدل موج) ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
طراحی و شبیه‌سازی مقدماتی خطوط لوله نفت و گاز با استفاده از نرم افزار OLGA ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶،۸۰۰،۰۰۰
طراحی، محاسبه و تهیه نقشه های مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME SEC. VIII DIV.1 به همراه آموزش نرم افزار PV Elite ۴ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶،۴۰۰،۰۰۰
آشنایی با اصول عیب یابی و تعمیرات پمپهای صنعتی ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
اصول طراحی پایپینگ ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
تحلیل تنش با نرم افزار CAESAR II ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۸۰۰،۰۰۰
شبیه سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزارهای FLUENT و ICEM-CFD ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵،۶۰۰،۰۰۰
دوره آموزشی Weld defect روز / ساعت
با پیتِک همراه شوید